Custom Plus & Minus Quantity trong Woocommerce

Như bạn đã biết thì nút thay đổi số lượng của Woocommerce để default không mấy là đẹp mắt và khiến người dùng khó tương tác trong việc thay đổi số lượng. Đó là lý do tại sao mình viết bài này để giúp các bạn làm đẹp nút đó.

Sửa file ../global/quantity-input.php ở template Woocommerce

Các bạn copy đoạn code sau và dán đè vào đoạn code cũ ở file quantity-input.php.

<?php
/**
 * Product quantity inputs
 *
 * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/global/quantity-input.php.
 *
 * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
 * (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
 * maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
 * happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
 * the readme will list any important changes.
 *
 * @see   https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
 * @package WooCommerce/Templates
 * @version 3.4.0
 */

defined( 'ABSPATH' ) || exit;

if ( $max_value && $min_value === $max_value ) {
	?>
	<div class="quantity hidden">
		<input type="hidden" id="<?php echo esc_attr( $input_id ); ?>" class="qty" name="<?php echo esc_attr( $input_name ); ?>" value="<?php echo esc_attr( $min_value ); ?>" />
	</div>
	<?php
} else {
	/* translators: %s: Quantity. */
	$labelledby = ! empty( $args['product_name'] ) ? sprintf( __( '%s quantity', 'woocommerce' ), strip_tags( $args['product_name'] ) ) : '';
	?>
	<div class="quantity">
		<label class="screen-reader-text" for="<?php echo esc_attr( $input_id ); ?>"><?php esc_html_e( 'Quantity', 'woocommerce' ); ?></label>
		<input type="button" value="-" class="qty_button minus" />
		<input
		type="number"
		id="<?php echo esc_attr( $input_id ); ?>"
		class="input-text qty text"
		step="<?php echo esc_attr( $step ); ?>"
		min="<?php echo esc_attr( $min_value ); ?>"
		max="<?php echo esc_attr( 0 < $max_value ? $max_value : '' ); ?>"
		name="<?php echo esc_attr( $input_name ); ?>"
		value="<?php echo esc_attr( $input_value ); ?>"
		title="<?php echo esc_attr_x( 'Qty', 'Product quantity input tooltip', 'woocommerce' ); ?>"
		size="4"
		pattern="<?php echo esc_attr( $pattern ); ?>"
		inputmode="<?php echo esc_attr( $inputmode ); ?>"
		aria-labelledby="<?php echo esc_attr( $labelledby ); ?>" />
		<input type="button" value="+" class="qty_button plus" />
	</div>
	<?php
}
Custom Plus & Minus Quantity trong Woocommerce
Kết quả

Chèn đoạn sau vào file js của bạn

Đoạn code trên giúp chúng ta tạo hình thù cho button số lượng, đoạn js này giúp chúng ta khi ấn + / – sẽ thay đổi số lượng:

jQuery( function( $ ) {
 if ( ! String.prototype.getDecimals ) {
  String.prototype.getDecimals = function() {
   var num = this,
   match = ('' + num).match(/(?:\.(\d+))?(?:[eE]([+-]?\d+))?$/);
   if ( ! match ) {
    return 0;
   }
   return Math.max( 0, ( match[1] ? match[1].length : 0 ) - ( match[2] ? +match[2] : 0 ) );
  }
 }
// Quantity "plus" and "minus" buttons
$( document.body ).on( 'click', '.plus, .minus', function() {
 var $qty    = $( this ).closest( '.quantity' ).find( '.qty'),
 currentVal = parseFloat( $qty.val() ),
 max     = parseFloat( $qty.attr( 'max' ) ),
 min     = parseFloat( $qty.attr( 'min' ) ),
 step    = $qty.attr( 'step' );

  // Format values
  if ( ! currentVal || currentVal === '' || currentVal === 'NaN' ) currentVal = 0;
  if ( max === '' || max === 'NaN' ) max = '';
  if ( min === '' || min === 'NaN' ) min = 0;
  if ( step === 'any' || step === '' || step === undefined || parseFloat( step ) === 'NaN' ) step = 1;

  // Change the value
  if ( $( this ).is( '.plus' ) ) {
   if ( max && ( currentVal >= max ) ) {
    $qty.val( max );
   } else {
    $qty.val( ( currentVal + parseFloat( step )).toFixed( step.getDecimals() ) );
   }
  } else {
   if ( min && ( currentVal <= min ) ) {
    $qty.val( min );
   } else if ( currentVal > 0 ) {
    $qty.val( ( currentVal - parseFloat( step )).toFixed( step.getDecimals() ) );
   }
  }

  // Trigger change event
  $qty.trigger( 'change' );
 });
});

Thêm style cho button vào file css của bạn

Chỉ cần dừng ở bước trên là button số lượng của bạn đã hoạt động, css dưới đây sẽ giúp bạn phần nào khiến các nút trở nên đẹp hơn:

.quantity input::-webkit-outer-spin-button,
.quantity input::-webkit-inner-spin-button {
 display: none;
 margin: 0;
}
.quantity input.qty {
 appearance: textfield;
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: textfield;
}
.quantity input.qty_button{
 -webkit-appearance: button;
 width: 40px;
 height: 33px;
 background: #f4f2f5;
 content: "\f068";
 font-family: fontawesome;
 font-size: 14px;
 color: #a6a9b2;
 text-align: center;
 line-height: 33px;
 cursor: pointer;
 border: none;
}
.quantity .input-text{
 height: 30px;
 border: none;
 outline: none;
 font-size: 16px;
 font-weight: bold;
 width: 50px!important;
}
.quantity{
 display: inline-flex;
 border: 1px solid #ddd;
}
Custom Plus & Minus Quantity trong Woocommerce
Kết quả

Có vấn đề gì cần giải đáp bạn comment ngay bên dưới nhé!

Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hoàng Nam
4 năm trước

Khả ổn

Hãy để Gini Webseo tư vấn cho bạn

  All in one