Hướng dẫn hiển thị sản phẩm đã xem trong Woocommerce

Woocommerce có sẵn hook hay Widget hỗ trợ hiển thị sản phẩm đã xem nhưng giao diện thì có thể không theo ý bản thân hay không phù hợp với theme các bạn. Ở bài viết này mình sẽ nói rõ và fix 1 số lỗi mà các bạn gặp phải dù đã setup giống với các bài hướng dẫn ở nơi khác.

Hiển thị sản phẩm đã xem

Đoạn code dưới đây giúp các bạn hiển thị 5 bài viết với giao diện để theo đường dẫn template-parts/content với tiêu đề SẢN PHẨM VỪA XEM:

<?php 
global $woocommerce;
$viewed_products = ! empty( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) ? (array) explode( '|', $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) : array();
$viewed_products = array_filter( array_map( 'absint', $viewed_products ) );
?>
<?php 
$query_args = array(
	'posts_per_page' => 5, // Hiển thị số lượng sản phẩm đã xem
	'post_status'  => 'publish', 
	'post_type'   => 'product', 
	'post__in'    => $viewed_products, 
	'orderby'    => 'rand'
);
$query_args['meta_query'] = array();
$query_args['meta_query'][] = $woocommerce->query->stock_status_meta_query();
$r = new WP_Query($query_args);
if ( $r->have_posts() ) {
	?>
	<div class="giniit-title"> 
		<h2>SẢN PHẨM VỪA XEM</h2> 
	</div>
	<?php 
	while ( $r->have_posts() ) { $r->the_post();
		get_template_part( 'template-parts/content', get_post_type() ); // Giao diện hiển thị theo ý bạn muốn
	}
}; 
wp_reset_postdata();
?>

Set cookies

Hẳn vậy, có một việc mình phát hiện ra cookies của Woo chỉ setcho Widget (Sản phẩm vừa xem), đó là lý do mà ngay cả khi bạn copy đoạn code trên mạng từ các trang khác dưới dạng Shortcode hay Query tương tự mình thì đa phần sẽ hiển thị sai. Để giải quyết vấn đề đó, các bạn giúp mình copy đoạn code sau cho vào file functions.php:

function giniit_track_product_view() {
	if ( ! is_singular( 'product' ) ) {
		return;
	}

	global $post;

	if ( empty( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) )
		$viewed_products = array();
	else
		$viewed_products = (array) explode( '|', $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] );

	if ( ! in_array( $post->ID, $viewed_products ) ) {
		$viewed_products[] = $post->ID;
	}

	if ( sizeof( $viewed_products ) > 15 ) {
		array_shift( $viewed_products );
	}

	wc_setcookie( 'woocommerce_recently_viewed', implode( '|', $viewed_products ) );
}

add_action( 'template_redirect', 'giniit_track_product_view', 20 );
Hướng dẫn hiển thị sản phẩm đã xem trong Woocommerce
Kết quả
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sinh
Sinh
1 year ago

Đoan code đầu tiên để trong page nào vậy ad

Hãy để Gini Webseo tư vấn cho bạn