Hướng dẫn lấy đường dẫn các page Woocommerce 3.x

Chắc hẳn ai dùng Woocommerce đều sẽ muốn hiển thị đường dẫn của trang tài khoản, cửa hàng, thanh toán, giỏ hàng,.. Có rất nhiều phương án xử lý khác nhau, ở đây mình sẽ hướng dẫn một cách dễ dàng nhất.

Ban đầu Woocommerce có dùng global $woocommerce để hiển thị các đường dẫn của các page. Nhưng khá bất cập với những bạn mới biết đến hoặc biết sơ qua code để sử dụng. Từ phiên bản 3.x đổ đi thì Woocommerce đã hỗ trợ một chức năng hiển thị các page một cách dễ dàng với function wc_get_page_id .

Một số đường dẫn mình hay dùng:

Đường dẫn page Tài Khoản (My Account):

Để lấy đường dẫn của trang tài khoản, chúng ta dùng từ khóa “myaccount”.

<?php echo get_permalink( wc_get_page_id( 'myaccount' ) ); ?>

Đường dẫn hiển thị Cửa Hàng (Shop):

Để lấy đường dẫn của trang cửa hàng, chúng ta dùng từ khóa “shop”.

<?php echo get_permalink( wc_get_page_id( 'shop' ) ); ?>

Đường dẫn hiển thị Giỏ Hàng (Cart):

Để lấy đường dẫn của trang giỏ hàng, chúng ta dùng từ khóa “cart”.

<?php echo get_permalink( wc_get_page_id( 'cart' ) ); ?>

Đường dẫn hiển thị page Thanh Toán (Checkout):

Để lấy đường dẫn của trang thanh toán, chúng ta dùng từ khóa “checkout”.

<?php echo get_permalink( wc_get_page_id( 'checkout' ) ); ?>

Đường dẫn đăng xuất (Logout)

Để lấy đường dẫn đăng xuất Woocommerce chúng ta sử dụng <code>wp_logout_url()</code> function.

<?php echo wp_logout_url( get_permalink( wc_get_page_id( 'myaccount' ) ) ); ?>
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hãy để Gini Webseo tư vấn cho bạn